facebook

Двама млади учени от ИИКТ – БАН лауреати на Награда „Джон Атанасов“ за 2017

Сряда, 11 Октомври 2017

JohnAtanasoff2017

Двама млади учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН  са сред лауреатите на Награда „Джон Атанасов“ за 2017. Д-р Кристина Капанова и д-р Станислав Харизанов получиха от президента  Румен Радев Грамота „Награда Джон Атанасов“.

Кристина Капанова е доктор по информатика и компютърни науки, асистент в ИИКТ - БАН. Създаденият от  нея  нов пост-обучителен алгоритъм при обучението на изкуствени невронни мрежи  е вдъхновен от квантовата физика и имитира квантовите ефекти. Методът, който е изчислително достъпен, осигурява подобрение на изходните резултати на невронната мрежа, дори при попадането й в локален минимум по време на обучителния процес.

Станислав Харизанов е доктор по математика, главен асистент в ИИКТ - БАН. Основните му постижения са свързани с разработването на числени алгоритми за ефективно генериране на геометрични обекти и тяхното копресиране в компютърната памет, както и с изследването на иновативен подход за обработка на томографски данни, в който основни физически свойства на сканирания обект гарантирано се унаследяват от дигиталната му възстановка.  В конкурса д-р Харизанов участва с разработка на бързи и ефективни алгоритми за обезшумяване, възстановяване и сегментация на изображения с висока резолюция.