facebook

Среща на ръководството на Академията с млади учени във връзка с Програма за подпомагане на млади учени в БАН

Четвъртък, 07 Януари 2016

mladi ucheni1На 7 януари 2016 г. се състоя среща на ръководството на Академията с млади учени във връзка с Програма за подпомагане на млади учени в БАН. Основната цел на Програмата е да стимулира и насърчи участието на младите учени от БАН чрез:

-      извършване на научно-изследователски проекти върху нови и оригинални идеи във всички научни направления на БАН;

-      провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения;

-      създаване на разработки с ясно изразена полза за обществото;

-      финансово обезпечаване, което гарантира привлекателност на научно-изследователската работа.

mlad iucheni2Програмата е изцяло на конкурентен проектен принцип, като Правилата за кандидатстване са разработени от Научния секретариат на Академията и са приети на заседание на Управителния съвет на БАН на 7 януари 2016 г.

На 10 декември 2015 г. бе сключено споразумение между Българската академия на науките и Министерството на образованието и науката, подписано от акад. Стефан Воденичаров, Председател на Академията и проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, за финансиране на изработване и изпълнение на Програма за подпомагане на млади учени в БАН. Правилата за кандидатстване ще бъдат обявени на интернет страницата на Академията.

 

Условия за кандидатстване може да намерите тук