facebook

Икономистите на БАН обсъждат стандартите за корпоративно управление в индустрията

Вторник, 10 Декември 2013

Дискусията ще се проведе в сряда, 11 декември 2013 г., от 17.00 часа в Голямата зала на Института за икономически изследвания при БАН на адрес: София, ул. Аксаков №3.

Публично обсъждане на резултатите от проекта за утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в българската индустрия ще се проведе утре, 11 декември 2013 г., в Института за икономически изследвания при БАН. Обсъждането е във формата на дискусионния семинар АгорА, в рамките на който учените обменят мнения по актуални икономически и социални въпроси.

Основните тези за дискусията ще бъдат представени от проф. д-р Митко Димитров – директор на института, проф. д-р Пламен Чипев, доц. д-р Спартак Керемидчиев и доц. д-р Радостина Бакърджиева.

Проектът ”Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в българската индустрия” е реализиран от учените в Института за икономически изследвания при БАН за периода от 2010 до 2013 г. Основната му цел е да покаже усъвършенствани и утвърдени високи стандарти и добри практики в областта на корпоративното управление за подобряване на функционирането и управлението на българската индустрия.

В рамките на проекта е проведено социологично изследване в 150 публични български фирми, както и на инвестиционните нагласи на населението.