facebook

БАН ще бъде домакин на Кръгла маса на тема „България – средище на толерантността“

Петък, 01 Март 2013

ban sgradaКръглата маса ще се проведе на 5 март т.г. (вторник) от 11:00 часа в Големия салон на БАН, ул. 15 ноември № 1. В разискванията ще вземат участие учени от БАН, общественици и видни представители на арменската, руската и еврейската общност в България. Във фоайето на БАН ще бъде експонирана и изложба с архивни документи и материали от Научния архив на БАН, свързани с живота на български арменци, руснаци и евреи.

 
В рамките на форума ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с отношението на България и българския народ към съдбата на арменци, руснаци-белогвардейци и евреи, преследвани и подложени на геноцид по време на историческите събития съответно от 1915-1922 г., след 1918 г. и 1940-1944 г.
 
В центъра на внимание ще бъде въпросът за толерантността на българите. Толерантност към различна етническа и религиозна принадлежност на българските граждани, към правото им за изразяване на различни идеи и убеждения, към взаимна защита на интересите един на друг. Толерантност, разбирана и в по-широк смисъл на думата – като нов модел на удостоверяване на взаимоотношенията между нациите и институциите и тяхната комуникация, която може да бъде гаранция за икономически и социален напредък, за насърчаване на развитието на области, от които зависи постигането на по-добър живот, като вярата, образованието, науката, културата, иновациите.