facebook

Редовната годишна конференция по проблемите на селото

Четвъртък, 30 Май 2013

anons seloКонференцията ще се проведе на 31 май (петък) 2013 г.  от 9.00 часа в Централата на Синдиката на българските учители, ул. Ген Паренсов №11 (до храм Св. Седмочисленици)

„Дългото пътуване към селото” е предложението за тема на конференцията на секция "Общности и идентичности" при Института за изследване на обществата и знанието

Селата и селските райони традиционно се разглеждат като донори на човешки ресурс за градовете. През последните години сме свидетели, обаче, и на динамични миграционни потоци към селата. Дали селските райони са станали по-атрактивна дестинация за обратна миграция? Какви са социалните характеристики на мигрантите към селата? Какви са мотивационните траектории на предприелите обратния път към селото? Пътуване, което очевидно нито е лесно, нито краткотрайно, но е интересно от социологическа гледна точка, тъй като  разкрива не само нови миграционни модели, но и модели на изграждане и развиване на социални отношения, които не са типични за традиционната селска общност и създават условия за нейната трансформация. Как „старите” завръщащи се и новите мигранти се адаптират към живота в селската среда, по какъв начин те допринасят за селските общности и как тези общности се променят под влияние на миграционните процеси – въпроси, интересни от гледна точка на политики и решения, тъй като са свързани с потенциала на селските райони да адаптират нови всекидневни практики или да мобилизират общностно действие като  отговор на предизвикателствата.

Организатори:

Секция "Общности и идентичности" при Института за изследване на обществата и знанието

Изследователски комитет “Социология на селото и аграрна социология" при БСА

Секция „Социологически науки” – Съюз на учените в България

 ПРОГРАМАТА