facebook

ХІІ национален конгрес по теоретична и приложна механика (12NCTAM)

Сряда, 18 Септември 2013

nctamlogoenОт 23.09. до 26.09.2013 г., в Международния дом на учените „Фредерик Жолио–Кюри” , ще се проведе ХІІ национален конгрес по теоретична и приложна механика (12NCTAM). Той се организира от Националния комитет по теоретична и приложна механика и Института по механика при БАН, с подкрепата на УАСГ, ВСУ „Л. Каравелов”, ХТМУ, ТУ-София, РУ „А. Кънчев”, Химически продукти ООД и НТС по строителство в България – ФНТС. 

Целта на предстоящия 12NCTAM е да осигури възможности за учени и инженери, работещи в областта на механиката да обменят нови идеи, да обсъждат текущите изследвания и да създават основа за бъдещо сътрудничество. В допълнение към пленарните лекции и предварително определените сесии ще има мини – симпозиуми за най-новите тенденции в специфични области на механиката.

Работата на конгреса ще протече в шест основни научни направления:
Обща механика
Механика на деформируемото твърдо тяло
Механика на флуидите
Механика на системи тела
Биомеханика
Механика и технология на композитните материали

Два минисимпозиума:
Приложение на метода на граничните елементи в механиката на деформируемото твърдо тяло
Институционално развитие на приложния наноелектромагнетизъм (с подкрепата на проект BYNanoERA на 7-ма рамкова програма на ЕС)

Съпътстващо мероприятие:
COST Action FA0904: Характеризиране на иновативни наноматериали за приложение при опаковки на хранителни изделия (също с подкрепата на 7-ма рамкова програма на ЕС)

Заявени са 107 доклада от учени от САЩ, Русия, Белорус, Германия, Франция, Англия, Турция, Гърция, Белгия, Италия, Латвия, Полша, Грузия, Япония и България.

Конгресът е посветен на 100 години от рождението на академик Георги Бранков, основател и председател на Националния комитет по противоземетръсно инженерство (1966), основател и председател на Националния комитет по теоретична и приложна механика (1968), директор на Института по техническа механика при БАН (1972), директор на Централната лаборатория по биомеханика при БАН (1972) и на основания от него Институт по механика и биомеханика при БАН (1977–1986), ръководител на Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство при БАН (1982).