facebook

ІX-та Работна среща на Борда на националните представители на Централно-източната полимерна мрежа

Вторник, 24 Септември 2013

doc5551На 27 септември 2013 г. Институтът по полимери към Българска академия на науките ще бъде домакин на деветата работна среща на Борда на националните представители на Централно-източната полимерна мрежа, обединяваща институти по полимерни изследвания от осем страни от Централна и Източна Европа.

На работната среща ще присъстват: проф. д-р М. Ковалчук (Главен секретар на Централно-източната полимерна мрежа), д-р Ф. Рипачек (Чехия), проф. д-р А. Дворак и проф. д-р М. Баско (Полша), проф. д-р Б. Симеонеско (Румъния), проф. д-р Игор Лачик (Словакия), проф. д-р М. Зигон (Словения) и доц. д-р Н Косева (настоящ Президент на Централно-източната полимерна мрежа и национален представител за България). 

Работната среща ще се проведе на 27 септември 2013 г. в Института по полимери при БАН.

През 2013 г. според ротационния принцип, дейностите на мрежата се председателстват от Института по полимери – БАН. Мрежата е създадена през 2005 г. и нейната основна цел е улесняване на мобилността на учените и сътрудничеството между членовете на мрежата, повишаване на тяхната конкурентноспособност и изследователски потенциал. На срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с ефективния обмен на информация и сътрудничество между участващите в мрежата институти и ще бъдат планирани дейностите за 2014 г.