facebook

Потвърдиха валидността на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 на ИЯИЯЕ

Понеделник, 24 Юни 2013

odit1На 21.06.2013 г. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската Академия на Науките (БАН) се проведе ресиртификационен одит от QA/OQS – Certification and Assessment Ltd., ( Quality Austria, Vienna, Austria / О Кю Ес Интернешънъл ООД, София, България).

Целта на одита беше да се провери интегрираната система за управление (ИСУ) на ИЯИЯЕ, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Първият сертификат на ИЯИЯЕ пред Quality Austria е от 2003 г., като процеса по подготовка на необходимите документи и тяхното внедряване в ИЯИЯЕ съвместно с QA започва през 2002 г.

Интегрираната система за управление на ИЯИЯЕ е разработена в съответствие с изискванията на международните стандарти: за управление на качеството ISO 9001:2008 и за управление на околната среда ISO 14001:2004, в съответствие с изискванията на Агенцията за ядрено регулиране и препоръките на МААЕ съгласно GS-R-3 (The Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards Series No. GS-R-3, IAEA, Vienna (2006); Application of the Management System for Facilities and Activities, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.1, IAEA, Vienna (2006).), и в съответствие с държавните норми за трудова безопасност, сигурност и физическа защита.

Целта на разработената и внедрена система е да докаже способността на Организацията да предоставя на своите клиенти продукти и услуги, съответстващи на техните изисквания, при спазване на всички приложими нормативни актове.

Обхватът на системата е съобразен с дейностите, извършвани от ИЯИЯЕ и осигурява непрекъснато повишаване удовлетвореността на клиентите, чрез задоволяване на техните изисквания и потребности.

На последния ресертификационен одит в периода 21 – 23 юни ИЯИЯЕ препотвърди валидността на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, гарантиращи  осигуряване качеството на изготвяните проекти и опазване на околната среда в съответствие на изискванията на международните стандарти.

odit3

odit2