facebook

Тържествено честване по повод Международната година на статистиката

Сряда, 27 Ноември 2013

st dsc 0057Тържествено честване по повод Международната година на статистиката се проведе на 26 ноември 2013 г. в Големия салон на Българската академия на науките.

Организатори на честването са Институтът по математика и информатика – БАН, Националният статистически институт съвместно с Факултета по математика и информатика - СУ „Св. Климент Охридски” и Българското статистическо дружество.

През 2013 година под егидата на Международния статистически институт в целия свят се организират много конференции, семинари, доклади, тържествени чествания и др. мероприятия. Българската научна и статистическа общност участва активно в този процес и едно от заключителните събития е провеждането на тържественото честване в БАН.

Заместник-председателят на БАН акад. Дамян Дамянов и председателят на НСИ д-р Ренета Инджова откриха научния форум. Приветствия отправиха чл.-кор. Юлиан Ревалски,  директор на Института по математика и информатика – БАН, доц. Евгения Великова, декан на Факултета по математика и информатика - СУ „Св. Климент Охридски”, акад. Петър Кендеров, председател на Съюза на математиците, Саша Безуханова, основател на Български център на жените в технологиите и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община.

Научни доклади представиха проф. Николай Янев (ИМИ - БАН), Арслан Ахмедов (НСИ), доц. Марусия Божкова (ръководител катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика”, Факултет по математика и информатика в СУ "Св. Климент Охридски") и Иван Балев - директор на дирекция "Демографска и социална статистика"(НСИ).

Поздравителни адреси по повод честването изпратиха Президентът на Република България Росен Плевнелиев и министър-председателят Пламен Орешарски.

На тържественото събрание присъстваха академици и член-кореспонденти, статистици, представители на академичната общност и на бизнеса. Музикален поздрав към всички гости направиха ученици от Националното музикално училище „Любомир Пипков”.

ООН обяви 2013 г. като Международна година на Статистиката, за да подчертае нейната изключителна роля като наука и практически инструментариум в съвременното развитие на новото информационно общество. Статистическите изследвания са в основата на всички управленски решения в организацията на икономиката, държавата и обществото. Теория на вероятностите и Математическата статистика са естествен фундамент на природните и обществени науки и играят важна роля при техните приложения.

Поздравителни адреси по повод честването:

sca1-1

sca1-2

sca2

sca3

sca4

sca5