facebook

Откриване на документална изложба „Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността”

Четвъртък, 09 Януари 2014

13-26 януари 2014 г.

pokana1301Изложбата представя различните лица на дарителството и благотворителността в България в края на ХІХ до средата на ХХ в. Във фотографии и документи оживяват ликовете на плеядата родолюбиви българи, предоставили имоти и средства, за да направят „благодеяние” в полза на хората или страната си. 

Благодарение на тяхната щедрост и отзивчивост се изграждат училища, читалища, библиотеки и паметници, откриват се болници, приюти за сираци и самотни възрастни хора, отпускат се стипендии за образование, дават се пари за наука и култура, за страдащи сънародници, останали извън пределите на отечеството.

Специално място е отделено на някои от най-изтъкнатите български филантропи - Васил Априлов, Петър Берон, Евлоги Георгиев, Иван Евстр. Гешов, Димитър Ценов, Димитър Хадживасилев, Димитър Кудоглу, Йорданка Филаретова и др. Наред с тях са представени и по-непознати личности, тъй като загриженост за напредъка и духовното издигане на нацията, милосърдие към ближните проявяват хора с различно образование, професия и материално състояние. Акцент в изложбата представляват и даренията в полза на българската наука в лицето на най-авторитетната научна институция- Българската академия на науките.

Автори на изложбата са доц. Росица Стоянова от Института за исторически изследвания при БАН и Цветана Величкова от Научния архив на БАН. Инициативата за нейното създаване и финансово обезпечаване принадлежи на Американска фондация за България и Български дарителски форум.

pokana1301 1