Българската академия на науките осъществява значителен дял от международното научно сътрудничество на страната, което се дължи на нейните многогодишни традиции в реализирането на активна политика насочена към международно научно партньорство.

Създаденият през 1957 отдел за международно сътрудничество изпълнява административните функции, необходими за множеството разнообразни международни дейности на Академията, които включват и координацията на национални програми и на програми и проекти, в които са включени някои от българските университети. Задачите на Отдела се състоят в подпомагане на международното научно сътрудничество и разширяване перспективите на научноизследователската дейност на БАН чрез осъществяване на възможности за съвместна работа на български и чуждестранни учени.

В ежедневните дейности на Отдела преобладаващо място заемат осъществяването на обмена по двустранните спогодби на БАН /чийто брой надхвърля 45/, административното осигуряване на участието на Академията в рамковите научни програми на Европейския съюз, както и дейности, осигуряващи членството на БАН в международни организации.

Отдел „МДОПП“ разпространява информация за сроковете за представяне на проекти, за възможностите за специализации в чужбина, за международните научни награди, за възможностите за участие на млади учени в конференции в чужбина. МДОПП осигурява и линкове към своите чуждестранни партньори, които могат да бъдат използвани от българските учени. Отделът изпълнява и дейности, свързани с осигуряването на средства за командировки в чужбина и прием на чужди учени у нас, с осигуряването на визи, настаняване в хотели и транспорт, както и участва в организирането на конференции, лекции, награждавания, презентации и други.

Венета Николова, началник отдел
Референт за Русия, Програма „Космос”
Тел. 987 74 07, 979 5230
Е-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Томина Галибова, главен експерт
ЕРАЗЪМ координатор – мобилност на учени и служители, договори, входяща мобилност
Референт за Полша, Литва, Латвия, Естония, Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Турция
Тел. 979 5387
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Никола Жаблянов, главен експерт
Референт за Италия, Испания, Румъния, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Албания, Гърция, Китай
Тел. 979 5233
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Антоанета Матеева, главен експерт
Референт за: европейски програми, международни организации, Белгия, Индия
Контактно лице за БАН:  Дейностите Мария Склодовска - Кюри, РП „Хоризонт 2020“ и мрежата за мобилност EURAXESS
Тел. 979 5235
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Габриела Чупренска, младши експерт
Референт за Чехия, Словакия, Унгария, Египет, Израел, Армения и Азербайджан
Тел. 979 5241
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Светла Стойчева, младши експерт
Референт за Австрия, Германия, Франция, Украйна, Беларус, Грузия, Монголия, Япония, Р. Корея, Тайван, Виетнам, Афганистан
ЕРАЗЪМ сътрудник – докторантска мобилност
Тел. 979 5387
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Пламен Стефанов, старши експерт
Тел. 979 5238
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.